Tots els mitjans informatius que desitgin ser acreditats per a aquest esdeveniment esportiu han d’emplenar el formulari d’acreditació on-line que hi ha al peu sense omitir cap dels camps assenyalats com a obligatoris. Igualment hauran de tenir en compte els següents requisits:

Requisits d’acreditació

Publicacions (revistes i diaris)

news El nombre màxim d’acreditacions per mitjà és de 2 (periodista / fotògraf). Els mitjans escrits que desitgin acreditar-se hauran de tenir un tiratge mínim de 20.000 exemplars. A més, s’enviaran per correu electrònic en format PDF els articles on es reculli la cobertura informativa feta del Superprestigio a media@dtxbarcelona.com, així com una carta del redactor en cap escrita en paper oficial i amb el segell del mitjà.

Internet

It El nombre màxim d’acreditacions per mitjà és de 2 (periodista / fotògraf). Els mitjans per Internet que desitgin acreditar-se hauran de tenir una mitjana de 60.000 visites diàries. Cada mitjà haurà de garantir cobertura prèvia i posterior de l’esdeveniment. El responsable de continguts haurà d’enviar carta de petició en paper oficial amb el segell del mitjà i juntament amb el pla de seguiment informatiu a: media@dtxbarcelona.com.

Ràdios

radio El nombre màxim d’acreditacions per mitjà és de 2 (periodista / tècnic). Les emissores que vulguin acreditar-se hauran de tenir un mínim de 100.000 oients i hauran de garantir cobertura informativa abans i després de l’esdeveniment. El cap de continguts enviarà carta de petició en paper oficial amb el segell del mitjà i el pla de seguiment informatiu a: media@dtxbarcelona.com

Televisions

tv El nombre màxim d’acreditacions per mitjà és de 2 (periodista / tècnic). Les televisions hauran d’omplir un document Excel amb dades de difusió, audiència mitjana, nom i tipus d’emissió. El cap de continguts enviarà carta de petició d’acreditacions en paper oficial i amb el segell del mitjà a: media@dtxbarcelona.com

L’accés a la pista només és permès als operadors de càmeres de televisió i als reporters gràfics acreditats. Tots els periodistes hauran d’ubicar-se a l’espai reservat de la Tribuna de Premsa.

Un cop rebuda la sol·licitud d’acreditació, el departament de Comunicació de RPM-MKTG enviarà correu electrònic de resposta tot confirmant o denegant la petició.

Nom (obligatori):

Apellido (obligatori):

Empresa:

Adreça:

Codi Postal:

Ciutat:

País:

e-mail (obligatori):

Telf:

Nom del mitjà o publicació:

Tipus: | Càrrec:

Voleu rebre informació dels nostres esdeveniments?

CiclismeAtletismeMotor

He llegit i accepto el Avis legal